Type B

Outsourcing

Primární důvod pro outsourcing celé datové bezpečnosti je fakt, že trendy a problémy s nimi spojené, je potřeba řešit i v budoucnu. MCS Consulting se proto bude starat o monitorování celého procesu a bude navrhovat budoucí úpravy, které povedou k udržení a dalšímu rozvoji datové bezpečnosti Vaší organizace.