Pokud máte rádi svého správce, který vám pomáhá s denní agendou, ale máte pocit, že by měl být proaktivnější v rozvoji, trendech, reportingu a IT managementu obecně, je služba Externí manažer IT to pravé. Náš manažer má zkušenosti s rozličnými prostředími, ze kterých se neustále inspiruje a které ho rozvíjí. To nejlepší může nabídnout právě Vám. Za Vaším styčným manažerem v pozadí stojí tým zkušených odborníků s různými specializacemi. Strategické plánování pro vás může probíhat týmově, což je klíčem k těm nejlepším možným rozhodnutím.

Služba obsahuje činnosti:

 • Doporučení a nastavení strategie rozvoje IT
 • Vytvoření podkladů na stanovení rozpočtu a dohled nad jeho dodržováním
 • Reportování činností IT oddělení pro vedení společnosti
 • Kontrola plnění úkolů a dodržování stanovených termínů realizace
 • Provádění analýzy incidentů
 • Kooperace s managementem a ostatními odděleními dle předem stanovaného pravidelného harmonogramu, případně individuálně.
 • Doporučování nových technologií a řešení
 • Posuzování vhodnosti nasazení nových technologií v prostředí zákazníka
 • Příprava výběrových řízení
 • Komunikace s dodavateli v rámci výběrových řízení vedoucích k optimalizaci řešení po stránce technologické, ale i finanční

Individuálně lze objednat i tyto doplňkové služby:

 • Řízení a vedení projektů
 • Zodpovědnost za nákup HW/SW
 • Bezpečnostní politiky – definice, údržba, dokumentace, návrhy a řízení změn vzhledem k aktuálním změnám IS organizace
 • Vyhodnocování a řešení bezpečnostních incidentů
 • Tvorba a údržbu dokumentace prostředí zákazníka
 • Tvorbu návodů pro koncové uživatele
 • Zodpovědnost za rentabilitu IT oddělení včetně zaměstnanců
 • Hodnocení IT pracovníků, schvalování výplat, schvalování odměn
 • Školení koncových uživatelů