Nabízíme úvodní bezpečnostní analýzu, která je základem identifikace aktuálního stavu bezpečnosti, tak i nevyhnutelným předpokladem úspěšné implementace dále navrhovaných řešení pro implementaci. Bezpečnostní analýza se skládá ze série penetračních testů, které otestují vaše interní síťě, externí sítě, WiFi sítě a koncová zařízení.

Okruhy testování

  1. Penetrační testy interní sítě LAN
  2. Penetrační testy externí sítě
  3. Penetrační testy WiFi sítí
  4. Penetrační test lokálních PC/NTB

Výstupem analýzy je zpráva s výsledky testování a obecným doporučením změn a oprav.
Následně jsme připraveni konzultovat, realizovat a dlouhodobě udržovat konkrétní řešení.