Prevence úniku dat

Prevenci úniku dat řeší tzv. systémy DLP. Technologie je vhodná pro malé i velké podniky, které chtějí ochránit svá elektronická data před únikem a případným zneužitím. V reálném čase vyhodnocuje běžné chování uživatelů a proaktivně reaguje na výkyvy mimo tyto trendy. Rozpozná a zabrání například tisku nebo zkopírování nestandardně velkého objemu dat najednou. Můžete monitorovat a blokovat neproduktivní weby a činnosti uživatelů. Díky nasazení DLP odstraní modelová společnost 0,5 hodiny neefektivní práce denně na zaměstnance.
Provádíme implementaci a konfiguraci DLP produktu od našeho partnera Safetica Technologies s.r.o.. a to jak ve varieantě pouze auditování, tak i aktivní prevence. Produkt dále nabízí modul správy mobilních zařízení, což z něj dělá komplexní řešení s jednotnou správou.

Kromě výhodného nákupu licencí Vám můžeme DLP poskytnout i formou služby v našem cloudu.