Ve zdravotnictví přinese GDPR lepší ochranu dat pacientů

Zdravotnictví lze určitě zařadit k oborům, kde se pracuje s velmi citlivými údaji. Však se o tom mluví hned v úvodu k evropskému nařízení GDPR. Bod 35 pojednává o osobních údajích o zdravotním stavu, bod 53 potvrzuje, že zdravotní informace jsou zvláštní kategorií vyžadující vyšší stupeň ochrany.

GDPR nařízení dokonce zakazuje zpracovávat údaje o zdravotním stavu, protože jsou extra citlivé, nicméně pak vyjmenovává několik výjimek, kdy tento zákon neplatí. A jednou z nich je samozřejmě poskytování zdravotní péče. GDPR ve zdravotnictví však má svá jasná pravidla.

Jak by mělo zpracování údajů podle GDPR probíhat?

Úplně na začátku by mělo zdravotnické zařízení získat souhlas osoby se zpracováním údajů. Výjimkou jsou případy, kdy je pacient v takovém stavu, že souhlas získat nelze. Je-li zpracování údajů nezbytné pro ochranu života, má na něj zařízení právo.

Pacientovi musí být jasně vysvětleno, jak bude s jeho daty nakládáno, co se s nimi bude dál dít. Lidé také získají možnost požádat o opravení či omezení zpracování, a kdyby se náhodou stalo, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, má zdravotnické zařízení povinnost pacienta informovat.

Co bude potřeba změnit?

GDPR doporučuje pseudonymizaci, šifrování osobních údajů, zajištění neustálé dostupnosti, odolnosti, důvěrnosti a integrity systémů. Na druhou stranu je nařízení poměrně mírné, mluví se v něm totiž o přihlédnutí ke stavu techniky, nákladům na provedení a dalším aspektům. Rozhodně tedy není pravda, že by musela všechna zdravotnická zařízení najednou předělat kompletně celý systém. Čemu se ale nemocnice rozhodně nevyhnou, je nutnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO).

Hlavním posláním GDPR pro zdravotnická zařízení je snaha přiblížit zpracování údajů webovém přístupu. Pacienti by měli mít přehled, co je o nich uchováváno, a možnost to změnit. Nejste si jistí, co přesně byste tedy měli změnit? MCS Consulting se na GDPR ve zdravotnictví specializuje. Neváhejte nás požádat o pomoc.

Objednávkový formulář

Reference

hotel-president

Hotel President – Praha

Velký pětihvězdičkový hotel v centru Prahy.

Celý popis zde.