Outsourcing IT bezpečnosti spočívá ve svěření určených činností do rukou našich certifikovaných specialistů. Každá taková situace vychází z individuálních podmínek a požadavků organizace a je tedy do značné míry unikátní. Cílem je maximálně naplnit Vaše požadavky a očekávání tak, aby výsledný „produkt“ co nejvíce vyhovoval současným bezpečnostních požadavkům. Výsledkem je pak soubor outsourcovaných činností v oblasti IT bezpečnosti, které organizaci účinně pomáhají při jejím řízení.