Type A

BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA

Hlavním cílem je ověřit účinnost interních bezpečnostních opatření v IT prostředí, která by měla zabránit tomu, aby útočník odcizil data zákazníka nebo shodil jeho systém. Výstupem je dokument s výsledky testování a obecným doporučením náprav. Následně jsme připraveni realizovat nasazení konkrétních bezpečnostních řešení na míru.