Type B

IT KOZULTACE

Posted

Naše společnost poskytuje IT poradenství napříč celým spektrem, díky dobrému zázemí a kvalitní technické základně naší sesterské společnosti MyCom Solutions jsme schopni tyto doporučení i aplikovat v praxi přímo na Vaše prostředí.